locum.se

Tillsammans utvecklar vi Nacka sjukhus

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Sam Höglund, förvaltningsområdeschef och Rebecka Yrlid, projektområdeschef hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

foc_poc_nacka_700x450px_230223.jpg

Vad händer på Nacka sjukhus under 2023?

–  Vi kommer att färdigställa vårt påbörjade arbete med att rusta upp utemiljön på sjukhusområdet som går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete kring läkande utomhusmiljöer. Det innebär bland annat en trevlig promenadslinga runt sjukhuset för vårdpersonal, patienter och besökare, berättar Sam, förvaltningsområdeschef.

Uteplatsen på västra sidan har utökats och utvecklats i samband med att uteförrådet flyttats för markentreprenören till östra sidan. Ett nytt låsbart cykelförråd för personalen kommer även att installeras mittemot huvudentrén. Locum vill uppmuntra medarbetare i regionen att fortsätta cykla.
Att cykla bidrar till regionens högt ställda miljömål.

jenny_500x400px.jpg
Bildtext: Vi erbjuder cykelservice för
att uppmuntra cyklandet.

–  Verksamheten för psykiatrisk heldygnsvård ska flytta från Ankaret i Haninge till Nacka sjukhus. Flytten sker till sommaren och omfattar cirka 30 vårdplatser, fortsätter Sam.

–  Det är ett viktigt projekt för verksamheten där vi både iordningställer bra lokaler med en god arbetsmiljö samt gör verksamheten mer attraktiv utifrån ett personalperspektiv. Det var en av anledningarna till flytten från Ankaret, säger Rebecka, projektområdeschef.

Mellan 2016 och 2019 pågick ombyggnationer av Nacka sjukhus för att skapa 96 vårdplatser för Psykiatri Södra Stockholm. Rummen är utformade för att ta hänsyn till patientens självbestämmande och där patienten har alla förutsättningar att känna sig trygg och harmonisk.

nacka_psykiatri_LYN_0008_800x350px.jpgBildtext: Ett av typrummen för psykiatrisk vård på Nacka sjukhus.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

–  Vi jobbar även vidare med ett projekt tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, om att renovera hela södra högdelen. Arbetet kommer bland annat innebära en totalrenovering av stammarna, säger Sam, förvaltningsområdeschef.

Parallellt sker planering för stambytesprojekt på lågdelen i byggnad 01 och byggnad 05 som på sikt kommer att öka driftsäkerheten på sjukhuset. I byggnad 01 finns bland annat huvudentrén, caféet och vårdcentral och i byggnad 05 ligger närakuten.  

flygfoto_husnummer_nacka_750x530px_230223.jpgBildtext: De olika byggnaderna på Nacka sjukhus som kommer att stambytas.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats. Detta är ett långsiktigt arbete som vi kommer att arbeta med under året.

energismart_logo_825x464px_221006.jpg  Vi kommunicerar till våra hyresgäster om vad vi kan göra utifrån kampanjen och har dialog om bland annat hur de nyttjar sina lokaler. När hyresgästerna rapporterar in sina verksamhetstider har vi möjlighet att optimera värme och ventilation utifrån verksamheternas behov, säger Sam.

 

På Nacka sjukhus pågår ett kontinuerligt arbete för att minska vår klimatpåverkan genom att se över energikonsumtion, där målet är att minska förbrukningen samtidigt som man bibehåller eller förbättrar inomhusklimatet.

   Vi har även påbörjat ett arbete med att byta ut all belysning på sjukhuset till LED, vilket kommer att fortsätta under 2023. Vi byter även till effektivare fläktar. Dessa två åtgärder kommer att innebära stora energibesparingar, avslutar Rebecka, projektområdeschef. 

Att byta glödlampor till LED har många fördelar, dels har LED längre livslängd vilket innebär att de är ett mer hållbart alternativ, dels är de upp till 90 procent energisnålare. En annan fördel är att LED-lampor inte blir lika varma som glödlampor och är därför ett brandsäkrare val.

Publicerad: 23 februari 2023