Energieffektiv belysning och smart styrning och övervakning

Nu har ännu fler lokaler på Norrtälje sjukhus fått energieffektiv LED-belysning. Men inte bara det. Belysningen har på flera platser också nya och smarta funktioner.

Förutom att styra belysningen finns sensorer för mätning av temperatur och luftfuktighet som ger oss möjligheter att övervaka och styra inomhusmiljön effektivt. För verksamheterna bidrar den nya LED-belysningen med givare bättre inomhusmiljö, nya belysningsfunktioner och möjlighet att få information om hur olika lokaler nyttjas.

Under 2018 påbörjades ett belysningsprojekt i den äldre vårdbyggnaden. Ett projekt med gott utfall som sedan har utökats till flera delar av sjukhuset.

Den plats som senast fått bättre och smartare belysning är vårdavdelning två. Tidigare plafonder med gammal belysning går det inte längre att få tag på lysrör till.

När vi ändå skulle byta belysning passade vi på att välja en mer innovativ lösning än den enklaste för att testa nya funktioner och kunna utvärdera. Det vi installerat är energieffektiv LED-belysning anpassad till vårdens behov. Personalen kan styra belysningen för en enskild vårdplats eller i hela rummet, berättar Anders Malm som är teknikförvaltare och driftcontroller på Locum.

Belysning_IVA.jpg
Bild: Ett exempel på energieffektiv belysning på sjukhuset med givare.

Varje vårdplats är försedd med en takarmatur med allmänbelysning, nattbelysning och en spotfunktion som kan användas till exempel när man ska sätta nålar. Vid huvudändan ovanför vårdrumspanelen finns en armatur som ger läsbelysning och nattljus.

Förutom i vårdrummen har vi även installerat energieffektiv och smart belysning i korridorer. En klar förbättring med korridorbelysningen är att tidigare hängande armaturer som samlade damm och ibland var i vägen nu i stället är en infälld LED-list kompletterad med infällda spottar vid till exempel anslagstavlor eller konst.

Belysningen har givare som inte bara ger oss värdefull information om det är tänt eller släckt i en lokal utan givarna ger oss också information om rummets temperatur och luftfuktighet.

Varje lokal har en bestämd temperatur och när temperaturen går över eller under ett visst gränsvärde får Locum och driften en automatisk varning i driftdatorn. Det kan exempelvis ge oss snabb uppföljning vid felanmälningar eller ännu bättre, ge oss goda möjligheter att åtgärda eventuella fel innan någon behöver felanmäla, fortsätter Anders Malm.

Anders vid driftbild.jpg
Bild: Anders Malm tittar på en vy som visar rummens temperatur. Grön är inom rätt temperaturspann. Blått betyder att det är avvikande kall temperatur.

Genom att följa temperaturutvecklingen över tid kan vi också analysera och vidta olika åtgärder och få loss tid från akuta åtgärder till mer långsiktigt arbete. Vi kan se om någonting sticker ut, till exempel om ett rum är mycket varmare än något annat, där kanske det finns en onödig värmekälla. Eller om något rum är mycket kallare än ett annat, då kan det vara ett tecken på till exempel fel på klimatskalet eller en radiator.

Det här är bra både för oss som förvaltar och utvecklar lokalerna och gynnar så klart hyresgästerna som får en jämnare och bättre inomhustemperatur, avslutar Anders.

En annan konkret nytta vi och hyresgästen Tiohundra får från vår smarta belysning och givare är att vi kan avläsa i hur stor omfattning olika rum nyttjas. Vi kan i systemet se hur stor del av till exempel en dag, vecka eller månad som ett rum används utifrån belysningens närvarostyrning. Den informationen delar vi med Tiohundra i en nyttjandegradrapport en gång i veckan. Information som de sedan kan ha som underlag när de planerar vad som ska vara i olika rum för att nyttja lokalerna på bästa sätt.

Driftbild_belysning1.jpg
Bild: Grönt i bilden betyder att belysningen är tänd i det rummet. 

Publicerad: 16 november 2023