Återvunnen tegelkonst

I samband med att S:t Görans sjukhus nya yttre miljö blev klar efter flera års byggnation, blev också den sista delen av Lillemor Peterssons verk klart. Det består av fyra delar, en mur och tre resliga pelare. Muren heter Återställande Kraft, färdigställd 2019. Pelarna heter Loranga, Masarin & Dartanjang, färdigställda 2020. Det ursprungliga verket hette Stentecken.

Konstverk består av en tegelmur som leder från Sankt Göransgatan till och från entrén till akuten samt tre tegelskulpturer som står bland planteringar i markområdet mellan byggnad 20 och Sankt Göransgatan.

Konstverket bygger på ett äldre verk, Stentecken, som fanns vid den tidigare ambulanshallen. Verket monterades ner inför rivningen av ambulanshallen 2017. Det nya konstverket innehåller bearbetade spår av det gamla. Muren heter Återställande Kraft, färdigställd 2019. Pelarna heter Loranga, Masarin & Dartanjang, färdigställda 2020.

Konstnär är Lillemor Petersson. 

_7503581.jpg

_7503577.jpg

Återställande Kraft 2019 ©Lillemor Petersson.

_7503562.jpg

_7503568.jpg

Loranga, Masarin & Dartanjang 2020 ©Lillemor Petersson.

stgoran_sjukhus_750px.jpg

st_goran_vagg_750px.jpg

Stentecken, 1991-92 ©Lillemor Petersson. Ursprungsverket som fanns på den yttre väggen på den tidigare ambulanshallen.