Mycket har hänt på fem år

I en kort film kan du se hur S:t Göran sjukhusområde har genomgått stora förändringar på bara fem år. Två nya vårdbyggnader har växt fram.

Korta fakta

Mellan 2016 och 2021 pågår ny- och ombyggnader på sjukhuset. Projektet omfattar två nya vårdbyggnader som är anpassade för bedriva BB/förlossningsvård samt akut- och intensivvård. I projektet ingår också en ny större akutmottagning och ambulanshall samt ombyggnader i befintliga byggnader, som bland annat innebär nya operationssalar och en ny större röntgenavdelning. Läs mer om projektet här

Här kan du också se en film som visar byggnad 45 växa fram