Göran Terrassen - en kulturhistorisk klassad byggnad

Restaurangen Göran Terrassen på S:t Görans sjukhusområde är en kulturhistoriskt viktig byggnad i Stockholm. Stadsmuseet, tillsammans med Kulturnämnden, har nämligen klassat den som en blå byggnad. Blått är den högsta klassen och omfattar endast bebyggelse som bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Varje dag äter hundratals människor lunch på Göran Terrassen, men vad få vet är att byggnaden sedan 2016 är klassificerad som en bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde. Med sin fantasifulla form, detaljrika utformning och dekorativa konstruktioner har arkitekten Ralph Erskine skapat en byggnad som definitivt utgör ett avvikande inslag i en annars ganska saklig miljö.

Ett avvikande inslag
Redan 1986 stod Göran Terrassen, numera Food & Co Göranterrassen, klar och idag är byggnaden ett unikt inslag på S:t Görans sjukhusområde. Restaurangen är placerad mellan sjukhusets huvudentré och klippbranten ner mot Lindhagensplan och Rålambshovsparken i söder. Rent konstruktivt är huset delat i två delar; en köksdel och en matsalsdel. Takets gula färg och solreflektorernas blåvita är tänkt som ett glatt och lättsamt tillskott, något som går hand i hand med arkitekten Erskines vision om att skapa något extra som kunde förgylla tillvaron för personalen. 

En kulturhistoriskt viktig byggnad

Stockholm har i allmänhet mycket intressant och välbevarad bebyggelse som är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Stockholms stadsmuseum ansvarar för att definiera byggnadernas kulturhistoriska värden och på så sätt värna om bebyggelsen. Genom att definiera och beskriva de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden kan dessa tillvaratas när befintliga byggnader byggs om och rustas om, eller när nya hus uppförs i äldre miljöer. 

Under åren 2016-2022 sker flera omfattande om- och tillbyggnader vid S:t Görans sjukhus, som en del av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Det är i samband med detta som Göran Terrassen har klassificerats av Stadsmuseet, tillsammans med Kulturnämnden, som en blå byggnad. Blått är den högsta klassen och omfattar endast byggnader som bedöms ha ett så stort kulturhistoriskt värde att det är av allmänt intresse att de bevaras för framtiden.

På sjukhusområdet finns även flera gröna samt gulmarkerade byggnader, där grön klassning också innebär ett högt kulturhistoriskt värde och gult betyder att bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden.

En expressiv och formrik arkitekt

Ralph Erskine, arkitekten bakom byggnaden, var en av Sveriges mest framstående arkitekter under 1900-talet. Född i London 1914 kom han sedermera till Sverige 1939 för att studera den svenska modernismen och funktionalismen inom arkitektur och formgivning. Erskine var unik av den anledningen att han alltid var noga med att ha kontakt med de som skulle bo och verka i hans byggnader och vara lyhörd för deras åsikter. Hans arkitektur beskrivs som en blandning av det expressiva och det formrika, vilket ofta gav hans hus en tydlig karaktär. Ofta använde han sig av vinden och ljuset i sitt skapande och det maritima temat genomsyrade många gånger byggnaderna. Erskine älskade båtlivet och tidigt i sin karriär hade han till och med sitt arkitektkontor på en båt! Kanske var det hans maritima intresse som inspirerade honom när han ritade Göran Terrassen?