Vi utvecklar S:t Görans sjukhusområde

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Hulda Wickbom, tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef berättar hur vi arbetar för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

20230116_0276_750px.jpg

Bildtext. Hulda Wickbom är tf. förvaltningsområdeschef och projektområdeschef på S:t Görans sjukhusområde.

Vad händer på S:t Görans sjukhusområde under 2023?

I december började Coor som ny driftentreprenör på S:t Görans sjukhusområde. De har erfarenhet av att sköta driften av samhällskritiska objekt och att utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. De ligger också långt framme i arbetet med hållbarhet, jämställdhet och innovation.

Vi välkomnar vår nya driftentreprenör Coor till området och ser fram emot att tillsammans fortsätta arbetet med drift och skötsel med stort fokus på energioptimering, säger Hulda.

Inom sjukhusområdet pågår det flera hyresgästanpassningar och olika fastighetsåtgärder i byggnaderna.

På beroendeakuten renoverar vi ytskikten och förbättrar brandsäkerheten. Vi arbetar även med en förstudie för ombyggnationer åt Norra Stockholms psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin som ligger lite längre fram i tiden, berättar Hulda.

Närmast ska de sista delarna av vårt projekt Vård och behandling, som är en del av Framtidens hälso- och sjukvård, färdigställas.

De delar som färdigställs till sommaren är pre- och postoperationsavdelningen i byggnad 30 och en förbindelsegång mellan huvudentrén och hus 20. Här ska alla besökare kunna gå torrskodda från huvudentrén vidare till respektive avdelning i det nya huvudbyggnadskomplexet. Dessutom flyttar BB Capio in i våra nybyggda lokaler i byggnad 20 under april. Vi vill passa på och tacka alla för ett långt och gott samarbete, säger Hulda.

Det pågår även tekniska upprustningar som byten av stammar, kylsystem och fasadrenoveringar i flera av byggnaderna.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Det pågår ett arbete med en ny detaljplan för hela fastigheten. Syftet med detaljplanen är att skapa utvecklingsområden enligt vår fastighetsutvecklingsplan.

Ett sjukhus är i ständig utveckling. Verksamhetens behov förändras i takt med att staden och länet växer. På lång sikt kommer sjukhuset alltid att på ett eller annat sätt byggas om eller byggas till.  Det första steget i utvecklingen är att skapa en detaljplan som möjliggör utvecklingen. Detaljplanen ger möjlighet till nya vårdmöjligheter. Vi ser bland annat ett prioriterat och utökat behov av psykiatrisk vård, ett logistikcentrum samt strålbehandling, säger Hulda.

Under året står även ett lyft av utomhusmiljön i planeringen.

Det är viktigt att skapa läkande vårdmiljöer även i vår utemiljö. Under kommande år planerar vi att skapa fler platser med grönska och sittplatser för återhämtning på sjukhusområdet, säger Hulda.

Skiss_Patologen_Fickparken.JPG

Bildtext. Skissförslag på flera nya sittplatser, träd och grönska i Fickparken vid Patologen. 

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

I slutet av förra året lanserade vi en energikampanj, Energismart på jobbet. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

Tillsammans med vår driftentreprenör arbetar vi aktivt med den framtagna energiplanen som innehåller olika energiåtgärder i fastigheten. Bland annat så byts gamla lysrörsarmaturer ut mot energieffektiv LED-belysning och åtgärder för minskad energiförbrukning i kylcentralen pågår just nu.

För att öka möjligheten att kunna styra kylan efter behov så har vi satt i gång projektet med att bygga om och sektionera kylcentralen. Vi byter även ut en gammal kylmaskin mot två mindre för att minska energiförbrukningen och öka robustheten, berätta Hulda.

Efter ett år i drift är det klart att den nya vårdbyggnad 45 lever upp till de höga miljökraven och slutligt certifieras med Miljöbyggnad Silver. Kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial har granskats och vårdbyggnaden uppfyller till och med guld för 8 av 15 kriterier.

Vi har arbetet aktivt med indikatorerna inom energi, innemiljö och material under förra året och för oss är verifieringen en kvalitetsstämpel på byggnadens miljöprestanda, avslutar Hulda.

Publicerad: 8 mars 2023