Länets sjukhus mycket nöjda med driften!

Publicerades:
Locums hyresgäster på länets sjukhus är mycket nöjda med driften på sjukhusen. Kunderna ger betyget 80 på en hundragradig skala - en förbättring på 4 punkter. Absolut mest nöjda är kunderna med bemötande och ärendehantering. Resultatet för enbart Danderyds sjukhus steg också med fyra punkter, från 77 till 81 punkter.

Titta in bakom fasaden på nya akutvårdsbyggnaden

Publicerades:
Byggprojektet är inne i ett intensivt skede och det är hög aktivitet i byggnaden. Följ med in bakom fasaden och få ett smakprov på hur det ser ut på de olika våningsplanen just nu. Bilderna är från september 2018. Med på vissa bilder är Jonas Ståhl, Locums biträdande projektchef och projektledare för nya akutvårdsbyggnaden.

Koll på läget! Leveranser första halvåret 2018.

Publicerades:
Varje år händer det massor i vårdfastigheterna. Vilka byggprojekt har blivit klara? Vad har Locums förvaltare gjort för att förbättra vårdmiljön för personal och patienter? Vilka miljö- och energifrågor har prioriterats? Nu summerar vi vad som hänt under första halvåret 2018. Här hittar du några av de viktigaste leveranserna.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Publicerades:
Projektet med att bygga om tidigare utbildningslokaler i hus 02 till moderna, aktivitetsbaserade arbetsplatser är nu avslutat.

Nya övernattningslägenheter klara i hus 03

Publicerades:
Byggprojektet i hus 03 är nu avslutat. Huset har genomgått en teknisk upprustning, tidigare övernattningslägenheter har renoverats och 12 stycken nya övernattningslägenheter har byggts.

Cykelservice 24 maj!

Publicerades:
Du som arbetar på Danderyds sjukhus och cyklar till jobbet, passa på 24 maj då Locum rustar din cykel.

Koll på läget!

Publicerades:
Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där ju jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Vad genomförs mer i fastigheterna? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske är det något som berör dig! Titta gärna in på vårens kampanjsida där vi lätt överskådligt berättar om vad som är på gång på Danderyds sjukhus och ger dig koll på läget!

Invigning av Närakut Danderyd

Publicerades:
Onsdagen 31 januari invigdes den nya närakuten på Danderyds sjukhus, med namnet Närakut Danderyd. Locum har ansvarat för att bygga om och verksamhetsanpassa lokalerna efter närakutens behov. Vi ser här resultatet av ett väl genomfört projekt, där det nära samarbetet med Danderyds sjukhus och SLSO, varit en viktig framgångsfaktor. Närakut Danderyd öppnade 1 februari.
123