Nyheter

Tankställe Södersjukhuset

Publicerades:
Planerna på ett tankställe för landstingets helikopterflygningar har fått klartecken av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det innebär en betydande förbättring av beredskapen för helikopterflygningarna i den södra länsdelen.

Nytt tillagningskök klart

Publicerades:
Nu står det nya tillagningsköket vid Södersjukhuset klart. En tillbyggnad om 1070 kvadratmeter gör det möjligt för sjukhuset att laga patientmåltiderna från grunden. Köket invigdes den 12 januari.

Nya gatunamn klara

Publicerades:
Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden.

Koll på läget

Publicerades:
Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Nu har turen kommit till Södersjukhuset!

Ombyggd förlossning

Publicerades:
Södersjukhusets förlossning moderniseras och ska framöver öka kapaciteten. Den första ombyggnaden påbörjades i maj 2016 och första patient togs emot den 19 januari.

Framtidens operationssal

Publicerades:
Mer än två år innan de första operationerna ska utföras i ny miljö är nu en fullskalig prototyp av framtidens operationssal på Södersjukhuset klar.
123