Nyheter

Ombyggd förlossning

Publicerades:
Södersjukhusets förlossning moderniseras och ska framöver öka kapaciteten. Den första ombyggnaden påbörjades i maj 2016 och första patient togs emot den 19 januari.

Framtidens operationssal

Publicerades:
Mer än två år innan de första operationerna ska utföras i ny miljö är nu en fullskalig prototyp av framtidens operationssal på Södersjukhuset klar.

Speciell metod för sprängningarna vid Södersjukhuset

Publicerades:
Under sommaren 2016 genomförs markarbeten som förberedelse för den nya vårdbyggnad som ska uppföras i projektet Framtidens SÖS. De 150 schemalagda sprängningarna genomförs med ”extrem försiktighet” av hänsyn till patientsäkerheten.

Nästa fas för bygget på Södersjukhuset

Publicerades:
Stockholms läns landsting har genom Locum nu valt att gå vidare med samverkansavtalet med NCC om byggnation av ny behandlingsbyggnad och ny byggnad för teknisk försörjning vid Södersjukhuset. Uppförandet av Framtidens SÖS fortsätter därmed som planerat.

Omläggning av reservkraft på Södersjukhuset

Publicerades:
På morgonen lördagen den 11 juni genomfördes en omläggning av reservkraften samt inkommande högspänning till Södersjukhuset. Detta är en viktig milstolpe i utbyggnaden av strömförsörjningssystemet vid sjukhuset. Den gamla stationen släcktes och sjukhuset försörjs från två nya kraftstationer.

Uppdatering av behörigheter till personalgaraget

Publicerades:
I samband med införandet av ett nytt och säkrare passersystem revideras passagekorten till det låsta personalgaraget. Behörigheter som inte nyttjats under 2016 spärras den 13/6 2016. Den som nyttjat garaget under 2016 behöver inte göra någonting, behörigheten fortsätter att gälla som vanligt.

Stomresning startar i april

Publicerades:
Som ett skelett. Det är den enklaste beskrivningen på byggtermen stomresning. Planerad start i vecka 14, 2016.

Varning för passage

Publicerades:
Gående och cyklister uppmanas att ta den väg som ställts iordning bakom huset på Jägargatan 20 för att passera mellan Jägargatans nedre del och sjösidan av sjukhuset.
123