Nyheter

Ny drifthantering på Södersjukhuset

Publicerades:
Den första oktober 2015 blir Veolia ny driftentreprenör för Södersjukhuset. I samband med driftentreprenörsbytet tar Locums kundtjänst över hanteringen av driftrelaterade frågor på Södersjukhuset i egen regi.

Utökade arbetstider från 5 oktober

Publicerades:
Bygget på Södersjukhusets västra sida har under de förberedande arbetena kunnat bedrivas utan att fullt ut använda de tillåtna tidsgränserna i Naturvårdsverkets riktlinjer. Hela projektet går nu in i en intensivare period i samband med att uppbyggnadsfasen startar. Arbetstiderna för vardagar kommer under hösten 2015 att utökas så att de ligger i linje med riktlinjerna.

Cykelservice 8 maj

Publicerades:
Hör du till dem som tar cykeln till jobbet? Då är du välkommen med din tvåhjuling så ger vi den omsorg och service inför cykelsäsongen.

Skyway byggs i vår

Publicerades:
En skyddad gångbro - Skyway - ska binda samman Jägargatan 20 med huvudblocket genom Byggnad 18.

Möte ger trygghet

Publicerades:
– Nästa vecka, på tisdag, tar vi hål i en betongvägg i korridoren, säger mannen i den gula jackan. Därmed avhandlas en av de viktigaste punkterna på denna veckas Pulsmöte på Södersjukhuset avhandlad. Pulsmöten hålls i många projekt på flera håll på sjukhuset varje vecka.

Sprängningar startar

Publicerades:
I vecka 16 startar sprängningar i det västra arbetsområdet där Framtidens SÖS byggs. Sprängningarna pågår i en första etapp fram till vecka 37. Arbetet med sprängningarna startar i de delar av arbetsområdet där rivningarna är klara.
123