Aktuella störningar

Aktuella byggarbeten för by 20

Aktuella byggarbeten för by 20

Vi bygger grunden för kommande byggnad 20. Just nu pågår förberedelser för att kunna flytta på ambulansflödet vecka 18. Vi täcker fönster inför rivning av taxidäck som startar vecka 18. Vi bygger en ny evakureringssluss. Byggtrafik till och från området. Arbetstider: dagtid 07.00-19.00. Kväll 19.00-24.00. Lördag 09.00-18.00. Tillfälligt nattarbete mellan 24.00-07.00. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

Plats Byggnad 20
Plats
Byggnad 20

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Aktuella byggarbeten för byggnad 45

På innergården mellan 80-längan och byggnad 40 pågår markarbeten samt grundläggning för nya byggnad 45. Schakt och bortforsling pågår. Bilning/knackning/pålning pågår. Schaktmassorna tas ut via Bågljusvägen och grinden mot huvudentréns parkering. Helgarbete i området. Störningsgrad: 1-4 (5).

Plats Innergård mellan by 40 och 80-längan
Plats
Innergård mellan by 40 och 80-längan
123