Miljöbyggnad Silver till nya vårdbyggnaden i Danderyd

Jippi! Den nya vårdbyggnaden (byggnad 61) vid Danderyds sjukhus uppnår de tuffa kraven för miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.

By61_miljöbyggnad_1000px.png
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller

En stark prestation med tanke på de speciella krav som ställs på en sjukvårdsbyggnad. Kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial har granskats och tre år efter driftsättning av byggnaden följs certifieringen upp för att se att det blev som planerat.

 Bakom denna certifiering ligger det hårt arbete och ett gediget lagarbete. Certifieringen är mycket mer än ett diplom på väggen, det är en viktig kvalitetsstyrning för projektet, berättar Mikael Trautmann, Locums projektledare.

Här kan du läsa mer om projektet

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad innefattar femton indikatorer inom områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. Tre år efter den första preliminära certifieringen genomförs en uppföljande kontroll för att säkerställa att det blev som det var tänkt och att uppsatta gränsvärden fortfarande hålls. Läs mer om Miljöbyggnad