locum.se

Vi utvecklar Danderyds sjukhusområde

Under 2023 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus, inte minst vad gäller energifrågan. Är du mer nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef och Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef om hur de arbetar tillsammans för att stärka och framtidssäkra fastigheten för modern vård.

20221123_3784.jpg
Bild: Christer Wickberg och Caroline Kvillström Brand.

Generellt kan vi säga att vi jobbar väldigt tight mellan projekt och förvaltning. Vi har olika ansvarsområden men växeldrar mot vår gemensamma målbild att ta hand om sjukhuset och utveckla det på kort och lång sikt, berättar projektområdeschef Caroline och förvaltningsområdeschef Christer.

Vad händer på Danderyds sjukhusområde under 2023?

Inom projekt är det högt tryck med många pågående och kommande hyresgästanpassningar och olika fastighetsåtgärder i byggnaderna, berättar Caroline. Bygget av den nya vårdbyggnaden går raskt framåt och under året uppnår vi bland annat milstolpen tätt hus.

Ett exempel på ett mindre men likväl viktigt projekt under 2023 är fortsatt utveckling av cykelparkeringar och installation av låsbara laddskåp för cykelbatterier.

Det redan påbörjade arbetet med en ny detaljplan för området fortsätter under året. Syftet med en ny detaljplan är att säkra goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av sjukhusområdet.

Varje år genomför Locum en kundundersökning, så kallad NKI, där våra hyresgäster svarar på ett antal frågor om lokalerna, servicen och samarbetet. Utifrån resultatet från vår senaste NKI-mätning har vi haft en workshop med DSAB och gemensamt prioriterat några insatser för året, till exempel fokusområden för det löpande underhållet och att förbättra processen för tidiga skeden i projekt, berättar Christer.

En annan viktig händelse under 2023 är att handla upp och introducera en ny driftentreprenör. De är en otroligt viktig resurs och samarbetspartner för Locum i den dagliga driften av sjukhuset.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Uppdraget att bygga ett nytt bårhus går in i ett nytt skede under året. Projektet syftar till att skapa ett modernt bårhus som står rustat för framtiden med god arbetsmiljö för personalen och som kan möta behovet av kapacitetsökning och smittsäkerhet. Under 2023 är planen att bli klar med förstudien och få beslut om att kunna fortsätta projektet, berättar Caroline. Något annat vi arbetar med de närmaste åren är konsekvensanalyser kopplat till den nya vårdbyggnaden. Det handlar till exempel om att tillsammans med vården gå igenom vilka verksamheter som kommer att flytta och se vilka lokaler som blir vakanta och tillgängliga för andra.

Myndighetsbesiktningar inom till exempel brandskydd och ventilation och löpande underhåll är inslag i den årliga förvaltningen av våra livsviktiga byggnader. Ibland krävs dock mer omfattande satsningar för att höja standarden.

De närmaste åren är det stort fokus på att rusta upp och modernisera sjukhuset inom olika områden för att det ska bli ännu mer robust och framtidssäkert. Här ingår till exempel olika kyl- och energiåtgärder och uppgradering av tekniska system, säger Christer.

Vi vill utvecklas och ta till oss möjligheter med ny teknik och vid Danderyds sjukhus deltar vi i två av regionens innovationsprojekt, ett med fokus på avancerad 5G-teknik och ett med fokus på energieffektiv vård med hjälp av mätning, prognoser och visualisering.

I slutet av förra året lanserade Locum en energikampanj, Energismart på jobbet.  Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

Hur arbetar ni med energibesparingar i fastigheten?

Det sker stora satsningar inom energihantering och kylförsörjning. Med utgångspunkt i vår kylstrategi arbetar vi långsiktigt för att förbättra kylförsörjningen och inomhusklimatet på sjukhuset. Arbetet kommer att pågå under flera år och stegvis ge mer hållbar, effektiv och robust kylförsörjning och smartare energianvändning, berättar Christer.

Konkret innebär detta bland annat att fler lokaler får inbyggd komfortkyla och därmed minskat beroende av eldrivna kylpingviner. Den förbättrade infrastrukturen och moderniseringen av kylförsörjningen medför också att sjukhuset kommer att bli självförsörjande på kyla.

Vi kommer att minska energianvändningen med flera olika insatser. Bland annat genom uppgradering till mer modern utrustning och genom mindre behov av tillförd energi tack vare ökad energiåtervinning. Vi ser också över nya lösningar såsom energibrunnar för hållbar utvinning och lagring av kyla och värme, säger Caroline.

Små som stora insatser gör skillnad för att minska energianvändningen. Utöver olika satsningar i byggnaderna pågår en dialog med hyresgästerna för att se hur vi tillsammans kan minska energianvändningen på flera sätt.

Publicerad: 21 februari 2023