locum.se

Modernisering av ventilationen på sjukhuset

Under kommande år ska hela sjukhusets ventilation moderniseras och förbättras. Två hus är klara och nu pågår arbete i hus C2.

Ventilation_750px.jpg

 

Varför moderniserar vi ventilationen?

  • Den tekniska åldern har uppnåtts på det befintliga ventilationssystemet.
  • Ventilationen saknar tillräcklig kapacitet för att möta verksamhetsanpassningar och ökat ventilationsbehov.
  • Kylenheter är underdimensionerade för den installerade verksamhetsutrustningen.
  • För att minimera driftavbrott och avbrottstider.
  • Uppnå Region Stockholms höga energisparmål för använd energi 2030.

Var sker arbetet?

Arbetet ske mestadels i teknikrum på plan 2, 3 och 9 i byggnad C2. Ett nytt teknikrum byggs på plan 10.

Vilka verksamheter påverkas?

Verksamheterna på alla våningsplan i huset påverkas. Riskanalysarbete har genomförts tillsammans med verksamheterna och åtgärder för riskminimering finns med i projektet. 

Tidplan och arbetsordning

Klara hus

G och K2

Under produktion

C2 - 2023-08 till 2025-Q1

Arbete planeras i följande hus

C1 - Förstudie klar

K4 - Förstudie klar

B4 - Förstudiearbete pågår

Hur får jag information om arbetet?

  • Direktkontakt med verksamheterna inför arbeten på respektive avdelning
  • Pulsmöten på Teams från och med mitten av november
  • Information på Inuti (driftstörningar)
  • locum.se
  • Nyhetsbrev från Locum

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2025-03-07
Projektledare
Peter Fristedt Projektområde Universitetssjukhusen
Fastighetsförvaltare
Ingela Högdahl Förvaltningsområde Huddinge