locum.se

Ny akutmottagning för vuxna

En ny modern akutmottagning för vuxna byggs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Under våren 2022 startade förberedande arbete inför den nya mottagningen som ska stå klar under 2024.

Vuxenakutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är öppen dygnet runt, året runt. Den befintliga akutmottagningen har varit i drift i cirka 40 år och nu byggs en ny modern akutmottagning.

Ny vuxen, barn - och närakut

Förutom en ny akutmottagning för vuxna så omfattar projektet ombyggnation av nya lokaler för när- och barnakut. Först ut att byggas om är vuxenakutmottagningen.

Den nya akutmottagningen för vuxna byggs för att möta dagens och framtidens vårduppdrag och en ökad befolkningsmängd. Lokalen utökas och moderniseras i syfte att uppnå ökad patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. Vuxenakutmottagningen placeras i byggnad K2-K4, avdelningar K46-48 och K44 på plan 4 och möjliggör bättre flöden och logistik till behandlingsbyggnaden O-huset.

Ny ambulanshall

I anslutning till den nya vuxenakutmottagningen byggs även en ny ambulanshall. Den befintliga ambulanshallen bevaras och kommer att användas för både vuxen- och barnakut.

Den nya ambulanshallen placeras på innergården mellan byggnad K2-K4 och barn- och närakutmottagningarna placeras i byggnad C1.

Läs mer och se bilder på ambulanshallen

Övergripande tidplan

  • juni 2022 - förberedande arbete inför rivning är i gång.
  • juli 2022 - rivning av avdelningarna K46-48 och K44 i byggnad K2 och K4 startar under vecka 30.

Aktuellt 2023

  • januari - juli, förberedande markarbeten på innergård K2-K4 inför den nya ambulanshallen. 
  • augusti - entreprenör på plats och nu påbörjas byggnationen av väggar inne på vuxenakuten. 
  • september - invändigt stambyte i akutens nya lokaler.

Här hittar du aktuell störningsinformation>>

Bildtext. Ny placering av akutmottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Illustration_akuten_karta_sjukhus.jpg

Erik Vennberg och Lena Klasén arbetar med den nya akuten på Huddinge sjukhusområde.

Vi bygger akutmottagningen

Det behövs en bredd av roller och kompetenser i ett så omfattande byggprojekt. Träffa några av oss i projektet.

Olika roller i projektet
Arbete med installationer pågår i akutens nya lokaler på Huddinge sjukhusområde.

Bilder från ombyggnationen

Se bilder från ombyggnationen av akutens lokaler.

Bilder från bygget

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Projektledare
Ester Laaksonen Projektområde Universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund Förvaltningsområde Huddinge