Uppbyggnad av akutens nya lokaler

Under augusti startar arbetet med att bygga upp de nya lokalerna för vuxenakuten.

Om störningen

Plats

Plan 4 i byggnad K2 och K4.

Nu är vi i gång med byggnationen av de nya lokalerna för vuxenakutmottagningen. Akuten byggs för att möta dagens och framtidens vårduppdrag och en ökad befolkningsmängd. Den nya placeringen i byggnad K2 och K4 möjliggör bland annat bättre flöden och logistik till behandlingsbyggnaden O-huset.

Första etappen - innerväggar byggs i vuxenakutens nya lokaler

Byggentreprenören är på plats i de nya lokalerna och i slutet av augusti sätter arbetet i gång med att bygga upp innerväggar på vuxenakuten.

Obs!
Störningsinformation sker kontinuerligt vid nya arbetsmoment under byggproduktion. Slutdatum gäller alltså enbart för respektive etapp. 

Var sker arbetet?

Arbetet pågår inne på K46 – 48 och K44 på plan 4 i byggnad K2 och K4.

Vilka påverkas av byggnationen?

Närliggande avdelningar i byggnad K2, K4 och B4 kommer att påverkas av störande ljud.

Information om arbetet sker via Karolinskas enhet för Infrastruktur och Fastighetsutveckling (IFU) till berörda verksamheter. Information kommer att finnas på locum.se, Inuti, digitala skärmar samt i nyhetsbrev.

Läs mer om projektet ny vuxenakutmottagning i byggnad K2-K4 här>>

Kontaktperson

Vi eventuella frågor ring Ester Laaksonen, projektledare Locum, tel. 08 - 123 173 39,
ester.laaksonen@regionstockholm.se

Se bilder under arbetets gång

Vuxenakuten_innerväggar_5_640px.jpg

Uppbyggnad_vägg_1_640px.jpg

Uppbyggnad_vägg_5_640px.jpg

Kontaktperson

Laaksonen, Ester

Ester Laaksonen