Driftsättning av provisoriskt ventilationssystem C2

Arbete med att implementera ett nytt modernt ventilationssystem pågår i hus C2. På söndag 14 januari driftsätts ett provisoriskt ventilationssystem och den allmänna ventilationen i huset går ner på femtio procent.

Om störningen

Plats

Hus C2

Vad gör vi?

Alla luftbehandlingsaggregat (ventilation) i C2 ska bytas ut. Under byggtiden januari 2024 till mars 2025 kommer den allmänna ventilationen i huset därför gå i provisorisk drift och med 50 procent av det normala luftflödet i huset.

Riskanalyser är gjorda med hänsyn till detta med berörda avdelningar och nödvändiga åtgärder vidtas. En av dessa åtgärder är att installera ett separat luftbehandlingsaggregat (LB05) för plan 5.

På söndag den 14 januari sker därför en driftsättning av det separata luftbehandlingsaggregatet (LB05) på plan 5 och den allmänna ventilationens luftflöde går ner på 50 procent.

Obs! Dragskåp och LAF-bänkar har fortsatt 100 procent kapacitet. Vänligen se till att dragskåp och LAF-bänkar som inte används är helt stängda.

Uppföljning av driftsättning

Under vecka 3 följer Locum upp injusteringen av luftflöden på alla plan för att säkerställa en bra balans inom och mellan avdelningar samt allmänna utrymmen.

Vid frågor?

Kontakta Locum kundtjänst 08 - 123 172 00.

Information om driftsättning har tidigare meddelats verksamheter i C2.

Läs mer om ventilationsprojektet på sjukhuset här>>

Kontaktperson

Fristedt, Peter

Peter Fristedt