Energieffektiv och smart belysning

Energikartläggningen pekade ut belysningen som en bra åtgärd för energibesparing och med LED-belysning och smart styrning såg vi en stor besparingspotential. Installationerna i gamla sjukhuset började dessutom närma sig sin tekniska livslängd. Det var bakgrunden till belysningsprojektet som bland annat bidragit till minskad energianvändning, trevligare inomhusmiljö och effektivare fastighetsdrift.

Vi har bytt ut belysningen i den gamla sjukhusbyggnaden till LED och installerat ett antal smarta funktioner för bättre styrning, övervakning, minskad energianvändning och bättre inomhusklimat. Den nya LED-armaturen har dagsljuskompensering, automatisk tändning och släckning och dimfunktion. Denna del av belysningsprojektet som nu är avslutat bidrog med ett flertal fördelar både för de som arbetar i lokalerna och för oss som förvaltar och utvecklar fastigheterna. 

Belysningsprojektet har sedan utökats till andra delar av sjukhuset. Läs mer om den senaste delen av projektet.

Fördelar för hyresgäst

 • Bättre ljuskomfort, flimmerfritt ljus med nära dagsljuskvalitet
 • Dagsljuskompensering som ger jämn belysningsnivå oberoende av väderlek
 • Närvarostyrning som gör att man inte behöver tända och släcka i rummen
 • Inställningsmöjlighet som gör det möjligt att situationsanpassa belysningen
 • Avsevärt mycket ”trevligare” arbetsmiljö
 • Rapport över rumsutnyttjande, veckovis

Fördelar för fastighetsägaren

 • Lägre energiförbrukning
 • Minskat underhåll av belysningsinstallationen
 • Övervakning av belysningsinstallation, detektering av felaktig utrustning
 • Möjlighet att se temperaturen per rum, vilket ger överblick vid störningar i värmesystem
 • Möjlighet att se var man kan misstänka att det står elradiatorer eller värmefläktar
 • Förreglering av rumskyla så att den inte är igång när ingen är i rummet
 • Övervakning av temperatur för att detektera glömda fönster
 • Övervakning av luftfuktighet kan ge möjlighet att detektera vattenläckor
 • Trendloggning av temperatur och luftfuktighet ger möjligt att titta tillbaka vid en felanmälan

Läs mer om projektet i en intervju med Magnus Alfredsson, fastighetsförvaltare och Anders Malm, teknikförvaltare >

Magnus och Anders.png

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2021
Projektledare
Anders Malm Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Magnus Alfredsson Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje