Armaturbyte

Vad gör vi?

Belysningen i den gamla sjukhusbyggnaden byts ut till LED. Den nya armaturen har dagsljuskompensering, automatisk tändning och släckning och dimfunktion.

Varför gör vi det?

LED-armaturen kommer att spara energi och belysningen bidrar till en trevligare inomhusmiljö.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Anders Malm.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Början av 2020.
Entreprenör
ISS
Projektledare
Anders Malm Projektområde akutsjukhus Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Magnus Alfredsson Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje