Energieffektiv och smart belysning

Energikartläggningen pekade ut belysningen som en bra åtgärd för energibesparing och med LED-belysning och smart styrning såg vi en stor besparingspotential. Installationerna i gamla sjukhuset började dessutom närma sig sin tekniska livslängd. Det var bakgrunden till belysningsprojektet som bland annat bidrar till minskad energianvändning, trevligare inomhusmiljö och effektivare fastighetsdrift.

Vi byter ut belysningen i den gamla sjukhusbyggnaden till LED och installerar ett antal smarta funktioner för bättre styrning, övervakning, minskad energianvändning och bättre inomhusklimat. Den nya LED-armaturen har dagsljuskompensering, automatisk tändning och släckning och dimfunktion. Projektet bidrar med ett flertal fördelar både för de som arbetar i lokalerna och för oss som förvaltar och utvecklar fastigheterna. 

Fördelar för hyresgäst

 • Bättre ljuskomfort, flimmerfritt ljus med nära dagsljuskvalitet
 • Dagsljuskompensering som ger jämn belysningsnivå oberoende av väderlek
 • Närvarostyrning som gör att man inte behöver tända och släcka i rummen
 • Inställningsmöjlighet som gör det möjligt att situationsanpassa belysningen
 • Avsevärt mycket ”trevligare” arbetsmiljö
 • Rapport över rumsutnyttjande, veckovis

Fördelar för fastighetsägaren

 • Lägre energiförbrukning
 • Minskat underhåll av belysningsinstallationen
 • Övervakning av belysningsinstallation, detektering av felaktig utrustning
 • Möjlighet att se temperaturen per rum, vilket ger överblick vid störningar i värmesystem
 • Möjlighet att se var man kan misstänka att det står elradiatorer eller värmefläktar
 • Förreglering av rumskyla så att den inte är igång när ingen är i rummet
 • Övervakning av temperatur för att detektera glömda fönster
 • Övervakning av luftfuktighet kan ge möjlighet att detektera vattenläckor
 • Trendloggning av temperatur och luftfuktighet ger möjligt att titta tillbaka vid en felanmälan

Läs mer om projektet i en intervju med Magnus Alfredsson, fastighetsförvaltare och Anders Malm, teknikförvaltare >

Magnus och Anders.png

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2021
Projektledare
Anders Malm Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Magnus Alfredsson Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje