Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus. Locum förvaltar över 220 000 kvadratmeter på sjukhusområdet.

Här på locum.se/danderyd håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Danderyds sjukhus befinner sig just nu i sin största förändring och utveckling sedan invigningen 1964. Den stora satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder och är en del av den stora satsning som görs inom hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Läs mer om det pågående arbetet med framtidens Danderyds sjukhus.

Koll på läget 2018!
Vad händer på Danderyds sjukhusområde under 2018? Vilka byggprojekt blir klara? Hur ser framtidsplanerna ut? Träffa vår förvaltningsområdeschef, ta del av projektsidor, filmer och korta fakta. Allt paketerat kortfattat på en egen kampanjsida.

Klicka dig vidare till Koll på läget för Danderyds sjukhus

Koll på läget!

Aktuella störningar

Kontaktpersoner Locum på Danderyds sjukhus

Christer Wickberg
Christer Wickberg
Förvaltningsområdeschef
Carina Backlund
Carina Backlund
Fastighetsförvaltare
Sara Hultberg
Sara Hultberg
Fastighetsförvaltare
Jörgen Ristare
Jörgen Ristare
Driftcontroller