Nyheter

Koll på läget!

Publicerades:
Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där ju jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Vad genomförs mer i fastigheterna? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske är det något som berör dig! Titta gärna in på vårens kampanjsida där vi överskådligt berättar om vad som är på gång på Huddinge sjukhusområde och ger dig koll på läget!

Nya kontorslänkar i B75 och B85

Publicerades:
Locum har byggt om befintliga lokaler i B75 och B85 till administrativ länk. Det här projektet är en del av flyttkedjorna inför ny- och ombyggnationsprojektet av operation, intervention och röntgen.

Tätt hus i Huddinge

Publicerades:
En milstolpe är nådd i arbetet med den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet har nu uppnått ett så kallat ”tätt hus” och de invändiga installationerna av utrustning kan nu påbörjas utan risk för frys- och fuktskador.

Bomsystemet i Blåvingen avstängt

Publicerades:
Den 18 december 2017 tar Apcoa Parking över som parkeringsentreprenör på Huddinge sjukhusområde. I och med entreprenörsskiftet så kommer bomsystemet i personalgaraget Blåvingen att vara avstängt. Bommen kommer att vara öppen hela tiden, men det är fortfarande endast sjukhuspersonal som får parkera i Blåvingen. Även parkeringsskylten är ur funktion och indikerar att parkeringshuset är fullt även om så inte är fallet.

Första konstverket på plats i Huddinge

Publicerades:
Det första konstverket som ska pryda den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är nu på plats. Det är en nio meter hög betongskulptur signerad Anders Sletvold Moe som installerats på en av innergårdarna mellan det befintliga sjukhuset och den nya byggnaden.

Film om säkerhet i projektet Chopin

Publicerades:
Säkerhet på byggarbetsplatserna är A och O. Ny- och ombyggnationer av operation och röntgen pågår på Huddinge sjukhusområde och här visar Locum och Skanska hur man jobbar med säkerheten runt bygget.

Invigning av nya vårdavdelningar på Psykiatri Sydväst

Publicerades:
Nu står de färdiga, de fyra första ombyggda avdelningarna för heldygnsvård som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum. Locums styrelseordförande och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist var en av talarna på invigningen den 4 oktober i Huddinge.

Nya lokaler hos Psykiatri Sydväst

Publicerades:
I oktober tas den första patienten emot i Psykiatri Sydvästs ombyggda lokaler för heldygnsvård. Därmed är den första etappen med 60 ombyggda patientplatser klar.

Gröna hyresavtal i Huddinge

Publicerades:
Locum har en vilja att teckna fler gröna hyresavtal på Huddinge sjukhusområde. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska lokalernas miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle.