Nyheter

Klädinsamling

Publicerades:
Locum arrangerar insamling av kläder den 19 - 20 oktober på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna till förmån för Stockholms Stadsmission.

Invigning AKVA

Publicerades:
Nu är ombyggnaden av AKVA, avdelning för akut korttidsvård, klar. Den 27 augusti är det invigning av de nya lokalerna.

Miljöutmaning 2016

Publicerades:
Landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till 2016. Miljöprogrammet innehåller 16 miljömål vilka är uppdelade i Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Locum arbetar aktivt med miljökommunikation för att medvetandegöra våra egna medarbetare såväl som våra hyresgäster, om miljö- och energifrågor.

Tillgänglighet av publika ytor

Publicerades:
Under maj till juli kommer vi att genomföra en översyn för att identifiera eventuella brister när det gäller tillgängligheten i publika entréer och utrymmen på sjukhuset.

KAVA har flyttat in

Publicerades:
Nu har kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA, flyttat in i en av framtidens vårdavdelningar med 24 vårdplatser, 20 enkelsalar och två dubbelsalar.

Locum vårrustar din cykel

Publicerades:
Du som cyklar till sjukhuset, passa på! Under två dagar ger vi din tvåhjuling omsorg och service inför vårens cykelsäsong.