Aktuella störningar

Bygghiss utanför B4-entrén

Bygghiss utanför B4-entrén

I mitten av april kommer en bygghiss att monteras utanför B4-entrén. Bygghissen går på utsidan av byggnaden för att transportera material upp till bygget som pågår inne i sjukhuset.

Plats Utanför B4-entrén
Plats
Utanför B4-entrén

Rivningar i B4

Rivningar i B4

I mitten av april 2018 påbörjas rivning av plan 5 och 6 i B4.2. På plan 5 skapas en avdelning för pre- och postoperativ verksamhet och på plan 6 skapas en ny förlossningsavdelning. Locum försöker att ta hänsyn till närliggande verksamheter vid rivningsarbetet för att minimera störningarna i den mån det går.

Plats Hus B4
Plats
Hus B4

Reservkraftsprov 2018

Reservkraftsprov 2018

Planerade prov av reservkraften/funktion sker kontinuerligt. Se "Inuti" under "Planerad driftinformation" för mer information om tidpunkt.

Plats Huddinge sjukhusområde
Plats
Huddinge sjukhusområde

Bomsystemet i Blåvingen avstängt

Bomsystemet i Blåvingen avstängt

Den 18 december 2017 tog Apcoa Parking över som parkeringsentreprenör på Huddinge sjukhusområde. I och med entreprenörsskiftet så är bomsystemet i personalgaraget Blåvingen avstängt. Bommen är öppen hela tiden, men det är fortfarande endast sjukhuspersonal som får parkera i Blåvingen. Även parkeringsskylten är ur funktion och indikerar nu hela tiden att parkeringshuset är fullt även om så inte är fallet.

Plats Parkeringsgarage Blåvingen
Plats
Parkeringsgarage Blåvingen

B1-entrén stängd för personal

B1-entrén stängd för personal

På grund av de omfattande byggnationerna är entrén till B1 på plan 3 stängd. Transporter av rivnings- och byggmaterial sker genom entrén på plan 3. Locum prioriterar säkerhet och hänvisar sjukhuspersonalen till entrén på plan 4 istället. Entrén beräknas öppna igen under vår/sommar 2019.

Plats B1-entrén, plan 3
Plats
B1-entrén, plan 3