Hand som signerar ett avtal.
Hand som signerar ett avtal.

Upphandlingar

Här kan du ta del av hur du gör för att lägga anbud hos Locum, vilka aktuella upphandlingar som finns och vart du vänder dig för frågor. Anbud lämnas alltid in elektroniskt.

Locum är ett offentligt bolag som för sina inköp är skyldiga att upphandla sina behov enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Locum använder sig av det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop. För att lämna anbud behöver du som leverantör registrera ett konto på e-Avrop vilket är gratis. Se "Viktiga länkar" nedan för information om hur man skapar konto och lämnar anbud.

Via kontot på e-Avrop har alla leverantörer även möjlighet att prenumerera på de kategorier av upphandlingar som vi annonserar. Vid frågor om hanteringen av leverantörskonton i e-Avrop så hänvisar vi till e-Avrops support.

Vi värnar om offentliga medel inom Locum och har som mål att alltid uppnå bästa möjliga konkurrens i samband med upphandlingar och välkomnar nya, för uppdraget kvalificerade och lämpliga leverantörer att lämna anbud på de uppdrag som annonseras. Varmt välkommen att lämna anbud!


Sanktioner mot Ryssland påverkar Region Stockholms upphandlingar och avtal

Från och med den 9 april 2022 får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU. Region Stockholm, genom Locum AB, behöver nu tillsammans med dig som leverantör säkerställa att sanktionerna följs.

Förbudet mot att ryska medborgare och företag inte får delta i en upphandling är en följd av en EU-förordning. Förordningen är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Förbudet att tilldela kontrakt i upphandlingar gäller omedelbart från och med den 9 april 2022. Dessutom kommer det från och med den 11 oktober 2022 även att bli förbjudet att fullgöra kontrakt. Det betyder att offentliga upphandlande organisationer kommer att avbryta samarbetet med leverantörer om det i något led finns en otillåten koppling till Ryssland.

Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Även underleverantörer omfattas av sanktioner

Sanktionerna omfattar även underleverantörer om de står för mer än tio procent av kontraktets värde. Det gäller oavsett var i leverantörskedjan aktören befinner sig. Det kan exempelvis vara en aktör som omfattas av sanktionerna som ingår som under-underleverantör till det företag som är stadens avtalspart.

Vi behöver gemensamt säkerställa att sanktionerna följs. Samtliga leverantörer som har avtal med Region Stockholm - som Locum AB inom sitt uppdrag har upphandlat för Region Stockholms räkning - kommer inom kort att kontaktas för att lämna ett skriftlig intygande till säkerställande av att sanktionerna efterlevs i respektive avtal.

För pågående upphandlingar kommer obligatoriska krav att ställas vad avser sanktionerna samt intyg att krävas in inför kontraktssignering.

För mer information

Upphandlingsmyndigheten förklarar syftet med sanktionerna och vad de innebär.

Kommerskollegium förklarar vad som gäller för ditt företag.