Nyheter

S:t Görans sjukhus nya akutmottagning är invigd

Publicerades:
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M). Den 26 april togs den första patienten emot.

Ny hiss på S:t Görans sjukhus står klar

Publicerades:
En ny hiss för trygga sängtransporter står nu klar på S:t Görans sjukhus. Den nya hissen ryms i ett utanpåliggande hisschakt i modern design.

Byggplanerna godkända av Mark- och miljödomstolen

Publicerades:
Bygglovet för om- och tillbyggnaderna samt ett tidsbegränsat bygglov för uppförande av ambulanshall vid S:t Görans sjukhus överklagades till Mark- och miljödomstolen under 2015. Nu har Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan.

Konst under konstruktion

Publicerades:
På S:t Görans sjukhus nya akutmottagning installeras nu nya konstverk, arbeten som personalen har hjälpt till att skapa.

Tolv nya vårdplatser på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
I november står tolv nya vårdplatser klara på S:t Görans sjukhus – för ett bättre patientomhändertagande vid evakueringar. Sista veckan i augusti var det dags att lyfta på det nya våningsplanet på paviljongen vid hus 12.

Ny beredskapsfunktion på Locum

Publicerades:
Tidigare i somras trädde Locums nya beredskapsfunktion i tjänst. Locums beredskapsfunktion är i tjänst vardagar från klockan 17.00 till 07.00.

Nytt väktarbolag upphandlat

Publicerades:
Väktarbolaget Securitas avtal för Kungsholmens BUP, Stadshagsvägen och Stadshagsgården löper ut i september. Locum har genomfört en ny upphandling och valet föll på G4S. Överlämning genomförs under augusti och september.