Nyheter

Läns- och Beroendeakuten ombyggda för ökad integritet

Publicerades:
Locum har byggt om Läns- och Beroendeakuten för en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad integritet för patienter och besökare. Ombyggnaden genomfördes under full verksamhet. I mitten av sommaren blev byggnationen klar.

Inkoppling av ny undercentral

Publicerades:
Den 13 juni kopplades en nybyggd undercentral för värmesystem samt varmvatten in till sjukhusets fjärrvärme. Allt gick enligt plan och berörda verksamheter påverkades minimalt. Inkopplingen är en del i ett större projekt som syftar till att ge sjukhuset en framtida redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med värme och kyla och därmed en ökad patientsäkerhet.

MR flyttar på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
Nuvarande klinik för MR (magnetkamera) behöver utrymmas och flytta i samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad. Projektet är påbörjat och till våren 2017 kan MR-verksamheten flytta in i nya ombyggda och större lokaler.

Avtal klart för nästa byggetapp

Publicerades:
Locum tecknar avtal med Skanska Sverige AB för byggandet av nya lokaler för vård och förlossning på S:t Görans sjukhus.

Tio nya parkerings-platser för personal

Publicerades:
Nu finns det fler parkeringsplatser på personalparkeringen vid den sydsydöstra delen av sjukhusområdet kring byggnad 98 (Smärtkliniken) och 90 (Läkarvillan).

S:t Görans sjukhus nya akutmottagning är invigd

Publicerades:
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M). Den 26 april togs den första patienten emot.

Ny hiss på S:t Görans sjukhus står klar

Publicerades:
En ny hiss för trygga sängtransporter står nu klar på S:t Görans sjukhus. Den nya hissen ryms i ett utanpåliggande hisschakt i modern design.

Byggplanerna godkända av Mark- och miljödomstolen

Publicerades:
Bygglovet för om- och tillbyggnaderna samt ett tidsbegränsat bygglov för uppförande av ambulanshall vid S:t Görans sjukhus överklagades till Mark- och miljödomstolen under 2015. Nu har Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan.