Nyheter

MR-kamera lyfts in i nya lokaler

Publicerades:
Locum bygger nya lokaler för MR-verksamheten på S:t Görans sjukhus. Här kan du, i en film, se när en av de befintliga MR-kamerorna flyttas från nuvarande lokaler till de nya lokalerna.

Säkrare vård med ny luftanläggning

Publicerades:
S:t Görans sjukhus anläggning för andning- och instrumentluft har bytts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av luft varefter det växer. I september togs den nya anläggningen i drift.

Locum har byggt ut vattensystemet på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
S:t Görans sjukhus vattensystem har byggts om och byggts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av vatten varefter det växer. I somras kopplades det förstärkta vattensystemet in.

Läns- och Beroendeakuten ombyggda för ökad integritet

Publicerades:
Locum har byggt om Läns- och Beroendeakuten för en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad integritet för patienter och besökare. Ombyggnaden genomfördes under full verksamhet. I mitten av sommaren blev byggnationen klar.

Inkoppling av ny undercentral

Publicerades:
Den 13 juni kopplades en nybyggd undercentral för värmesystem samt varmvatten in till sjukhusets fjärrvärme. Allt gick enligt plan och berörda verksamheter påverkades minimalt. Inkopplingen är en del i ett större projekt som syftar till att ge sjukhuset en framtida redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med värme och kyla och därmed en ökad patientsäkerhet.

MR flyttar på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
Nuvarande klinik för MR (magnetkamera) behöver utrymmas och flytta i samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad. Projektet är påbörjat och till våren 2017 kan MR-verksamheten flytta in i nya ombyggda och större lokaler.

Avtal klart för nästa byggetapp

Publicerades:
Locum tecknar avtal med Skanska Sverige AB för byggandet av nya lokaler för vård och förlossning på S:t Görans sjukhus.

Tio nya parkerings-platser för personal

Publicerades:
Nu finns det fler parkeringsplatser på personalparkeringen vid den sydsydöstra delen av sjukhusområdet kring byggnad 98 (Smärtkliniken) och 90 (Läkarvillan).