Nyheter

Vi bygger för livet

Publicerades:
"Vi bygger för livet" är en färgstark presentation av positivt laddade budskap som fångar kopplingen mellan det konkreta (bygget) och det som byggnationen syftar till; att förbättra vården och därmed livet för länets invånare och patienter.

P-platser på Vårdvägen klara

Publicerades:
Nya besöksparkeringar på Vårdvägen är färdiga att använda. P-skyltar visar parkeringsregler.

Ambulanshallen rivs bit för bit

Publicerades:
Den gamla ambulanshallen på S:t Görans sjukhus rivs ned till grunden för att förbereda området för den nya vårdbyggnaden som ska byggas på platsen. Byggnaden rivs bit för bit för minsta möjliga störning.

Bättre trivsel efter renovering

Publicerades:
Delar av Maria Ungdoms administrativa lokaler i byggnad 89 har fräschats upp för ökad trivsel för personalen.

Nya lokaler för MR-kameror klara

Publicerades:
Vid årsskiftet lämnar vi över de nya lokalerna för MR-undersökningar till verksamheten. De nya lokalerna har plats för två MR-kameror och finns i huvudbyggnaden (by 30) på plan 01.

MR-kamera lyfts in i nya lokaler

Publicerades:
Locum bygger nya lokaler för MR-verksamheten på S:t Görans sjukhus. Här kan du, i en film, se när en av de befintliga MR-kamerorna flyttas från nuvarande lokaler till de nya lokalerna.

Säkrare vård med ny luftanläggning

Publicerades:
S:t Görans sjukhus anläggning för andning- och instrumentluft har bytts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av luft varefter det växer. I september togs den nya anläggningen i drift.

Locum har byggt ut vattensystemet på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
S:t Görans sjukhus vattensystem har byggts om och byggts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av vatten varefter det växer. I somras kopplades det förstärkta vattensystemet in.