Nyheter

Nu tar kundtjänst över på Södertälje sjukhus

Publicerades:
Från onsdag den 1 juni 2016 kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Södertälje sjukhus att skötas av Locum. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst.

Grundvatten som kyler — och värmer

Publicerades:
Vid Södertälje sjukhus ska det borras 66 stycken 300 meter djupa energihål, sammanlagt 19 800 meters borrning, inom sjukhusområdet. Ur dem ska energi utvinnas till sjukhusets kyl- och värmesystem.

Milstolpe för Nya Södertälje sjukhus

Publicerades:
I början på december blev stora delar av fasader och tak klara på behandlingsbyggnaden för Nya Södertälje sjukhus. Att ha uppnått ett så kallat ”tätt hus” är en viktig milstolpe i byggnationen.
- Att huset är tätt gör att vi kan påbörja de invändiga installationerna utan risk för frys- eller fuktskador, säger Fredrik Hagel projektområdeschef på Locum.

Bygget av Nya Södertälje sjukhus tar fart

Publicerades:
Under det närmsta halvåret planerar Locum och totalentreprenören Skanska att få hela den nya sjukhusbyggnaden på plats, med stomme, väggar och tak.

Grön utveckling på Södertälje sjukhus

Publicerades:
Nyligen fick Locums projektkontor vid Södertälje sjukhus besök av Stockholms läns landsting (SLL) Interfinans och pensionskoncernen Storebrand SPP. Bakgrunden till besöket var att SLL i maj 2014, som första landsting, emitterade en grön obligation. Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus är ett framgångsrikt exempel på ett projekt som obligationen finansierar.
12