Verktygen

På de här sidorna hittar du som samarbetspartner till Locum diverse riktlinjer, mallar och övrig matnyttig information.

Du hittar bland annat information om våra pågående upphandlingar, kan läsa mer om våra riktlinjer och styrande dokument, ta del av våra konceptprogram och även arbeta med våra så kallade kundinformationsmallar. Menyn här till vänster leder dig rätt!