Max Emtefall och Malva Sölvemark

Träffa Max Emtefall och Malva Sölvemark som arbetat på Locum under sommaren 2023.

Max_Emtefall_Malva_Solvemark_2_450px.jpg Att sommarjobba med laserscanning på ett fastighetsbolag som utvecklar vårdfastigheter lockade ingenjörsstudenterna Max och Malva. Under ett par veckor i sommar fick de testa ny teknik på Jakobsbergs sjukhus. 

 

Vad gör ni när ni inte sommarjobbar på Locum?

När jag inte sommarjobbar på Locum ägnar jag mig åt mina studier på civilingenjörsprogrammet inom lantmäteri med inriktning på geografiska informationssystem vid Lunds universitet, berättar Max.

Även jag studerar och går civilingenjörsprogrammet inom samhällsbyggnad med inriktning mot husbyggnads- och anläggningsteknik vid KTH, berättar Malva.

Vad jobbar ni med på Jakobsbergs sjukhus?

Vi utför laserscanning av sjukhuset. Genom laserscannern skickar vi ut och tar emot miljontals punkter som bildar ett punktmoln. Punktmolnet används sedan för att skapa en 3D-modell av sjukhuset. Förutom modellering av fastigheter kan vi även kartlägga den befintliga platsen för att säkerställa noggrannheten i ritningar och identifiera eventuella felaktigheter i byggnadens ursprungliga design, berättar Max.

Laserscanning används även för validering. Genom att jämföra den 3D-modell som skapats genom scanning med de planerade ritningarna och modellerna kan vi kvalitetssäkra utförandet, säger Malva.

Har ni arbetat med laserscanning tidigare?

Ja, vi har använt liknande teknologi på kurser i skolan men det har varit mer teoretiskt lärande. Att arbeta praktiskt med laserscanning har varit väldigt lärorikt och vi har både kunnat använda vår tidigare kunskap och utveckla den, berättar Malva.

Vad visste ni om Locum innan ni började på ert sommarjobb?

Vi visste att Locum är ett fastighetsbolag. Det har varit en positiv överraskning att upptäcka att Locum är så pass stort och trevligt, säger Max.

Har ni lärt er något nytt under de här veckorna?

Under de här veckorna har vi lärt oss mycket om teknikens begränsningar och möjligheter när det kommer till laserscanning och 3D-modellering. Vi har fått en djupare insikt i hur laserscanning fungerar och hur man utnyttjar tekniken för att skapa detaljerade 3D-modeller. Vi har även fått förståelse för vilka användningsområden tekniken har inom byggkonstruktion, kartläggning och validering. Vår nya kunskap kommer definitivt vara värdefull i framtida utbildning och karriär, säger Malva.

Laserscanning_750px.jpg

Bildtext. Laserscanning ger möjlighet till att skapa detaljerade 3D-modeller av en fastighet.

Vad har varit roligast?

Det roligaste för oss har varit att lösa de problem som vi har stött på under vår tid här. Vissa har varit mer komplexa än andra och som ingenjörer älskar vi att hitta kreativa och tekniska lösningar, säger Max.

Har ni något tips till andra som vill sommarjobba på Locum?

Absolut. För det första, se till att du studerar något som är relevant för Locums verksamhet, så att både du och Locum kan dra nytta av din utbildning under sommarjobbet. Det gör jobbet mer meningsfullt och givande, fortsätter Max.

Det kanske viktigaste av allt är att ansöka i god tid, helst 4–5 månader innan du faktiskt planerar att börja jobba. Att vara ute i god tid ger dig bättre chanser att få den plats du är intresserad av och visar att du är engagerad och planerar i förväg, säger Malva.

Vad tror ni att ni gör om fem år?

Om två år är jag klar med min utbildning och jag har en stark önskan att fortsätta arbeta med teknik inom fastighetsbranschen. Om fem år tror jag att jag kommer att ha följt mitt intresse för utmanande projekt och jobba med spännande tekniska lösningar inom fastighetssektorn, avslutar Max.

Jag har också två år kvar på utbildningen och efter det hoppas jag arbeta på ett företag som Locum, där ny teknik används vilket skapar intressanta projekt och möjligheter för samhället att utvecklas, avslutar Malva.