Linnea Palmgren Söderström och Molly Zelmerlöw Sigander

Möt våra exjobbare Linnea och Molly som bidragit i innovationsprojektet "Lätt att hitta rätt".

Linnea_Molly_exjobbare_1000px.jpg

Linnea Palmgren Söderström och Molly Zelmerlöw Sigander studerade masterprogrammet i interaktionsdesign på Chalmers och gjorde sitt exjobb i ett av Locums innovations-pilotprojekt. 

 

Linnea och Molly träffades på kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap och insåg att de båda hade ett stort intresse för interaktionsdesign och ville få möjligheten att designa och skapa produkter där slutanvändaren är i fokus. Examensarbetet i masterkursen interaktionsdesign gör de tillsammans med Locum i projektet ”Lätt att hitta rätt”, ett pilotprojekt där syftet är att få fram och testa en produkt för enklare inomhusnavigering inne på sjukhusen. Det vill säga göra det lättare att hitta rätt för både besökare och sjukvårdspersonal. I projektet bidrar de med sakkunskap och fungerar som en brygga mellan Locum och aktuell projektpartner.  

Kan ni berätta om hur ni arbetade i projektet?  

Från början lade vi mycket tid på att läsa in oss på litteratur i ämnet och hade möten med fokusgrupper. Det är viktigt att förstå slutanvändaren och förstå hur man tar fram en produkt som i det här fallet ska passa så många som möjligt. Vi behövde förstå och formulera för att kunna gå in i designprocessen som vi har gjort och kunnat anpassa gränssnittet. Vi jobbade tillsammans med Locums projektpartner och hade möten med designteamet samt var med på projektmöten. Vi var ansvariga för tester och hade all kontakt med testgruppen för projektet. Sedan var vi även en brygga och mellanhand mellan Locum och projektpartnern och hade nära kontakt med båda för att på bästa sätt kunna hjälpa till och förmedla hur arbetet fortlöpte.  

Vad var mest lärorikt?  

Vi lärde oss väldigt mycket om vårt ämne och hur viktigt det är att involvera slutanvändaren så tidigt som möjligt, vilket vi har gjort med våra testgrupper. Vi tog fram en egen prototyp som från början inte ingick i ramen för projektet men som blivit mycket positivt mottagen och kunnat användas. Sedan har vi lärt oss mycket om hur arbetslivet ser ut och hur det är att arbeta i projekt med allt från möten till kommunikation. Vi känner oss mer rustade för att ta oss ut i arbetslivet nu.  

Vilka tips har ni till andra som vill göra exjobb på Locum?  

Försök hitta ett projekt som känns intressant men fokusera inte på att allt behöver vara färdigt eller utstakat. Ha med dig vad du själv kan bidra med och våga marknadsföra dig själv och din kompetens. Berätta vad du/ni kan ansvara för och var påhittig och våga ta egna initiativ, det välkomnas på Locum. Det är väldigt lärorikt att ta eget ansvar och det är en perfekt övergång från att vara student till när du ska ut i arbetslivet.