Michaela Mittag Rytkönen

Möt Michaela Mittag Rytkönen som gjorde sin LIA-praktik hos oss.

Michaela2.jpg

Michaela läser till byggnadsingenjör på  Nackademin och gjorde sin LIA-praktik hos oss under hösten 2023 – våren 2024.

Parallellt med praktiken har hon också skrivit sitt examensarbete som handlar om luftflöden på rumsnivå. 

 

Med en pappa som är elektriker och en mamma som arbetar som kalkylator var tankarna om att utbilda sig till byggnadsingenjör inte särskilt långt borta. Gymnasieutbildningen på naturvetenskaplig linje kombinerade Michaela med dans på elitnivå och arbete i butik.

I den tvååriga distansutbildningen till byggnadsingenjör digitalt bygg får studenterna möjlighet att förstå och behärska alla skeden av byggprocessen, samtidigt som de får kunskaper om byggproduktion ur olika perspektiv; digitalt, tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och logistiskt. Juridik och ledarskap är också viktiga delar liksom BIM-verktyg och samordning. En fjärdedel av utbildningen består av LIA-praktik men till skillnad från många andra YH-utbildningar, som ofta har två praktikperioder, så erbjuder den här utbildningen endast en praktikperiod. Michaela var därför hos oss 20 veckor i ett svep.

Jag tycker det har varit en fördel faktiskt att få vara så pass lång tid på ett och samma ställe! Dels har jag fått se och uppleva väldigt mycket, dels har jag verkligen haft tid att komma in i det. Praktiken har varit väldigt givande och alla har varit väldigt öppna och tagit sig tid att förklara. De har velat dela med sig av sin kunskap och har tyckt att det har varit viktigt att jag ska lära mig så mycket som möjligt. Jag har verkligen känt mig välkommen!

Hur kommer det sig att du sökte dig till oss på Locum?

Jag visste inte jättemycket om Locum tidigare, men fick tips från en klasskompis om att det kunde finnas en möjlighet att få en praktikplats här. Jag skickade in en spontanansökan via hemsidan och fick snabb återkoppling. Så här i efterhand är jag väldigt nöjd att jag hamnade just på Locum. Folk verkar trivas här och gillar verkligen sin arbetsplats, det har jag uppskattat att se.

Berätta hur din tid som praktikant hos oss har sett ut.

Eftersom min praktikperiod har varit ganska lång har jag verkligen fått vara med och se mycket. Allt ifrån behovsanalys och förstudieskeden till olika ny- och ombyggnadsprojekt. Jag har varit placerad på Huddinge sjukhusområde och där pågår det just nu två större projekt. Dels byggs en ny akutmottagning för vuxna, dels byggs en ny ambulanshall och det har varit väldigt spännande att följa. Sen har jag såklart fått ta del av mycket annat som sker på sjukhusområdet så som brand- och miljöronder, utomhusskyltning och annat. Kort och gott har jag fått rycka in där det behövs, men det har verkligen varit givande. Ju mer jag har varit här desto roligare tycker jag att det har blivit.

Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården ska kunna bedrivas. Varje projekt har också sina utmaningar, framför allt när underhållsprojekt eller om- och nybyggnationer ska ske sida vid sida med pågående vård.

Jag var faktiskt lite nervös innan för att arbeta i sjukhusmiljö, eftersom jag hade väldigt lite kunskap om hur ett sjukhus fungerar. Men efter de här veckorna på Huddinge sjukhusområde har jag verkligen fått mersmak för att jobba i den här typen av miljö.

Hur du några tips till andra studenter som ska göra praktik hos oss?

Jag tror det är viktigt att vara öppen för alla olika typer av arbetsuppgifter och försöka se så mycket som möjligt. Det är viktigt att våga fråga också, så man får ett sammanhang till allting.