Sjukhuset växer med länet

Stockholms län växer snabbt och behovet av sjukvård förändras. En omfattande förändring av vården sker nu i Stockholms län.

Stockholms län är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid S:t Görans sjukhus är en del i landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Med en större akutmottagning, två nya vårdbyggnader och omfattande ombyggnationer i befintliga byggnader görs S:t Görans sjukhus redo för framtiden. Byggnaderna står klara i etapper 2016-2022.

Kort fakta om utbyggnaden

 • Klart i etapper 2016-2022
 • Möjlighet till över 6 000 nya vårdtillfällen per år
 • 96 nya vårdplatser
 • Bruttoarea: 29 200 m² nybyggnation
 • Bruttoarea: 10 000 m² ombyggnad
 • Ny utbyggd akutmottagning med plats för 100 000 akutbesök per år (tidigare 82 000)
 • Ny möjlig BB/förlossning med plats för upp till 4 000 förlossningar per år
 • Målet är att klassificera de nya byggnaderna enlig miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Ny- och ombyggnationerna omfattar

 • Ny akutmottagning och entré. Den nya akuten invigdes 2016 (ligger i byggnad 40)
 • En ny byggnad (byggnad 45) innehållande vårdavdelningar, mottagningar och akutens administration
 • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande BB/förlossning, ambulanshall, endoskopi och sjukhusets administration.
 • Ombyggnad av mottagningar och administrativa ytor samt en ny pre-och postoperation och ett nytt angiolaboratorium i byggnad 30.
 • Ny röntgenavdelning, sterilcentral, nya operationssalar och en snittsal i byggnad 40.
 • Konstnärlig utsmyckning.

Här kan du ta del av resan från politiskt beslut till första patient (pdf)

Framtidens S:t Görans sjukhusområde