BIM-anvisningar

På denna sida samlas krav på dokument som skall redovisas till Locum vid avslut av projekt.

Ändringslogg

2018-02-28 - Riktlinje BIM kostnadsstyrning, R 25.4 har ändrat namn till Riktlinje BIM för Kalkyl. Allmänna texter förenklats och gjorts mer beskrivande. Nya bilder har tagits fram för beskriva skeden och nivåer.
Föregående utgåva av R25.4 Riktlinje BIM kostnadsstyrning hittar du här.
2017-03-07 - R25.2 Riktlinje BIM Samordning innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån Byggnads-Informationsmodeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.
Föregående utgåva av R25.2 Riktlinje BIM Samordning hittar du här. 
2017-03-07 - R25.3 av Riktlinje BIM Samgranskning innehåller krav för den process där objektsmodeller från konsultdisciplinerna verifieras i en samgranskningsmodell.
Föregående utgåva av R25.3 Riktlinje BIM Samgranskning hittar du här.
2017-01-31 - Riktlinjen har fått tydligare hänvisningar till gällande standarder och har även omarbetats för att förtydliga kravställning mot förvaltning. 
Föregående utgåva Riktlinje BIM Objektsmodeller hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2013-03-04 - BIM-objektsmodeller, BIM-samordning, BIM-samgranskning är genomgående förtydligade.