CAD- och dokumentanvisningar

Här finns en översiktlig information om hur Locum vill att relations- samt drift- och underhållshandlingar skall levereras.

Ändringslogg

2020-09-30 - Uppdatering av Checklista överlämning av relationshandlingar och Checklista överlämning driftinstruktioner. Uppdateringen består av förenklingar och enhetliggörande av typsnitt.
2020-08-17 - Riktlinje Driftinstruktioner har reviderats under rubriken 3. Advantum och 4. REQS – Informationssystem utifrån ett par observationer från internrevisionen våren 2020. Revideringen ska göra informationen till läsaren mer tydlig om hur Locum arbetar med berörda system.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2020-02-13 - Checklista för driftinstruktioner är reviderad. Kolumn A/B i dokumentet har uppdaterats med ett flertal kommentarer för att det ska vara enklare för leverantörer att förstå vilken typ av dokumentation som avses. Destination av dokumentationen har även den reviderats på en del poster där Platina eller Landlord tidigare var lagringsyta.
2020-01-27 - Checklistan har reviderats under rubriken 71.Hissystem där det rättats till och förtydligats om vilken dokumentation som ska lämnas över efter utfört projekt och vart denna dokumentation ska läggas.
2018-09-13 - Revideringen gäller för checklistor för överlämning av relationshandlingar och driftinstruktioner. Rubriken 7 Transportsystem i båda checklistorna har kompletterats med vilka handlingar som projekt ska lämna vid projektavslut. I checklista överlämning av relationshandlingar så har även en rad avseende ritningar för överordnat system brandlarm lagts till, även i vilka format dessa relationer ska lämnas. Hänvisning görs även till projekteringsanvisning 71 Hissystem projektör kan läsa vidare i detalj vilka dokument som ska överlämnas. För brand så har checklista överlämning av relationshandlingar försetts med ny rad avseende ritningar för överordnat system brandlarm, även i vilka format dessa relationer för brand ska lämnas.
2018-06-29 - Denna revidering av Riktlinje Driftinstruktioner (tidigare Riktlinje – Tekniska dokument – Driftinstruktioner) gör så att hänvisningar till bilaga 1 Checklista överlämning av driftinstruktioner och Riktlinje CAD stämmer.
2018-06-12 - Riktlinje Tekniska dokument – Relationshandlingar och Riktlinje Tekniska dokument - CAD har slagits ihop till en riktlinje som nu heter Riktlinje CAD. Detta ska bidra till att det blir tydligare och enklare. Föregående utgåva av riktlinjer hittar du här:
Riktlinje Tekniska dokument – Relationshandlingar
Riktlinje Tekniska dokument – CAD
2018-05-25 - Checklista Överlämning fastighetsrelaterad information har reviderats. Checklistan har dessutom även delats upp med en del för relationshandlingar och en del för driftinstruktioner. Nytt är också att båda listorna är uppbyggda enligt BSAB:s kodstruktur och att checklistan för driftinstruktioner har ett förslag på leveransstruktur av driftinstruktioner från projektets entreprenörer.
2018-03-16 - Bilaga 2 - Leveransförteckning, reviderad med bättre förklaringar och exempel.
2017-12-12 - Riktlinje tekniska dokument relationshandlingar och tekniska dokument drift- och underhållsinstruktioner har revideras utifrån nytt arbetssätt samt kompletterats med bilagor för att tydliggöra vad som ska levereras vid avslut av projekt. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.