Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset ligger naturskönt längs E4-an i Upplands Väsby kommun. Huvudentrén är öppen vardagar mellan 06.30 och 19.00. Notera att entréplan anges som våning två.

Det finns flera olika verksamheter och vårdgivare på sjukhuset med både öppenvård och slutenvård, bland annat närakuten CityAkuten, öppet kl. 8-22 veckans alla dagar, Stockholm Spine Center, geriatrisk klinik och vårdcentral. Under rubriken "Vårdgivare" till vänster finns en fullständig förteckning över sjukhusets verksamheter samt kontaktuppgifter.

Historia
Löwenströmska sjukhuset, "Löwet", har anor tillbaka till mordet på Gustav III, och byggdes som en direkt följd av detta. De gamla sjukhusbyggnaderna är idag sålda, men historien lever vidare i sjukhuset som byggdes 1964.

Det ursprungliga sjukhuset kom till stånd tack vare en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en soningsgåva för broderns mord 1792 på kung Gustav III. Familjen Anckarström bytte namn till Löwenström. Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809.

1964 stod det nya sjukhuset på plats, och 20 år senare invigdes tillbyggnaden hus 02. Från 2012 fram till 2017 kommer sjukhuset att genomgå en massiv upprustning av de tekniska installationerna. Då ska ventilationssystem, avloppstammar, värmesystem, styr och regler, belysning, el-stigare och brandlarmssystem ersättas, samt att sprinkler kommer att installeras. Allt för att kunna möta morgondagens krav på moderna sjukhusmiljöer.

1964

Sjukhuset invigdes

1809

Första byggnaden stod klar

Kontaktpersoner Locum på Löwenströmska

Martin Höglund
Martin Höglund
Fastighetsförvaltare
Mikael Lundstedt
Mikael Lundstedt
Teknikförvaltare
Hélena Sundén
Hélena Sundén
Driftcontroller
Mona Gillberg
Mona Gillberg
Facility Manager