Fysisk tillgänglighet

Denna sida ersätter tidigare Riktlinje R.2, Tillgänglighet. Denna riktlinje är gemensamt framtagen genom samarbetet med landstingen inom Program för teknisk standard, PTS. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader. Här återfinns även Locums utförandeblad för utformning av fysisk tillgänglighet i våra fastigheter.

Denna sida ersätter tidigare Riktlinje R.2, Tillgänglighet. Denna riktlinje är gemensamt framtagen genom samarbetet med landstingen inom Program för teknisk standard, PTS. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader. Här återfinns även Locums utförandeblad för utformning av fysisk tillgänglighet i våra fastigheter.

Styrande dokument

PTS riktlinjer för Fysisk Tillgänglighet

Denna riktlinje är gemensamt överenskommen inom PTS för att tillgodose att tillgängligheten uppnås.

Styrande dokument

PTS Typrumsritning RWC/D -pdf

Typrumsritning för RWC med dusch enligt PTS. Används för projektering vid nybyggnation av hygienrum kopplat till vårdrum inom Locums fastigheter.

Styrande dokument

Typrumsritning för RWC/D -pdf

Om- och nybyggnadsprojekt har att förhålla sig till olika förutsättningar. Locum väljer därför att illustrera ett alternativ på Typrumsritning för RWC med dusch. Denna ska inte förväxlas med PTS Typrum då dessa skiljer sig åt med avseende på rumsstorlek. Denna ritning kan användas för projektering vid ombyggnation av hygienrum kopplat till vårdrum inom Locums fastigheter.

Styrande dokument

Typrumsritning RWC - pdf

Typrumsritning för RWC med inredningsförteckning. Används vid projektering för ny- och ombyggnation av tillgängliga toaletter i främst publika utrymmen inom Locums fastigheter.

Styrande dokument

Utförandeblad - Parkering (HKP)

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande parkering för person med funktionsnedsättning (HKP). Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Entrédörrar och automatiska dörrar

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande entrédörrar och automatiska dörrar. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Varselmarkeringar

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande varselmarkering. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Kontrastmarkeringar

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande kontrastmarkering. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Dörrar inomhus

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande dörrar inomhus. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Tillgänglig toalett (RWC)

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande tillgänglig toalett. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Hiss

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande hiss. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Ramper

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande ramper. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Utförandeblad - Skyltning offentlig miljö

Anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter gällande skyltning offentlig miljö. Utförandebladen är en hjälp vid projektering för ny- och ombyggnationer inom Locums fastigheter. Målet är att tillgänglighets- och användbarhetskrav ska uppfyllas.

Styrande dokument

Folder - Locums receptions- och kassadisk för alla

Förenklad informationsfolder baserad på konceptprogram för Locums receptions- och kassadisk för alla.

Styrande dokument

Typrumsritning RWC färg - pdf

Typrumsritning för RWC med inredningsförteckning. Används vid projektering för ny- och ombyggnation av tillgängliga toaletter i främst publika utrymmen inom Locums fastigheter.

Styrande dokument

Typrumsritning RWC - dwg

Dwg-ritning för typrum RWC med inredningsförteckning. Används vid projektering för ny- och ombyggnation av tillgängliga toaletter i främst publika utrymmen inom Locums fastigheter.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Anna Bergqvist
Anna Bergqvist
Specialist tillgänglighet

Ändringslogg

2017-11-29 - Uppdaterad bildillustration i Utförandeblad innomhusdörrar. 
2017-10-17 - Måttjusterad och samordnad med styrande dokument för el och telesystem för bland annat placering av nödlarm
2017-07-06 - Revidering av Locums typrumsritning RWC i pdf-format pågår. Ny publicering sker under hösten 2017.
2017-03-07 - Locum publicerar anvisningar för utformning av fysisk tillgänglighet för våra fastigheter.
2016-12-21 - Locum publicerar helt nya typrumsritningar för hygienrum i vårdmiljö, även kallat PTS typrum RWC/D samt typrumsritning RWC/D.
2016-11-02 - Typrumsritning för RWC i publik miljö är uppdaterad pga två korrigeringar av felaktigt inritade höjder. Ändringen gäller justering av tvättställ på vy B-A (rätt mått ska vara 800 mm öfg) samt handtag/trycke, där insidans trycke monteras 105mm högre än utsidans trycke vid användning av rekommenderad produkt 9565T/9566T. 

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.2.
2015-10-06 - Nya reviderade krav utifrån samarbetet inom PTS (Program för teknisk standard).