Akutens första år i nya lokaler

Få känner akutens nya lokaler så väl som Kate Cassidy specialistsjuksköterska vid akuten. Hon var driftsättningsansvarig och flyttsamordnare för akutmottagning under driftsättningsprojektet och deltog redan 2013 i en referensgrupp.

Här ger hon några exempel på vad de nya lokalerna inneburit för verksamheten och hur personalen trivs. Luta er tillbaka och titta på filmen som är cirka 3 minuter.